Redaktionel ledelse

Per Lyngby
Adm. direktør, ansv. chefredaktør - Direktion
Direkte: 9935 3203
Lars Jespersen
Chefredaktør - Redaktion (Ledelse Aalborg)
Direkte: 9935 3207
lars.jespersen@nordjyske.dk
Turid Fennefoss Nielsen
Chefredaktør - Redaktion (Ledelse Aalborg)
Direkte: 9935 3307
turid.fennefoss.nielsen@nordjyske.dk
Britta Guldberg
Administrationschef - Redaktion (Administration)
Direkte: 9935 3401
britta.guldberg@nordjyske.dk
Katja Bundgaard
Innovationschef - Innovation
Direkte: 9935 3643
katja.bundgaard@nordjyske.dk
Dorthe Andersen
Redaktionsassistent - Redaktion (Administration)
Direkte: 9935 3417
dorthe.andersen@nordjyske.dk