Betingelser og betaling

Generelle betingelser

Gældende for NORDJYSKE Stiftstidende – som fysisk avis, e-avisen og en kombination af fysisk avis og e-avis.

Gældende pr. 8. august 2016

Produktet:

Nedenstående abonnements­betingelser er gældende for dagbladet NORDJYSKE Stiftstidende, som udgives af NORDJYSKE Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, telefon 9935 3535, mail nordjyske@nordjyske.dk, cvr. 18096641 og udkommer alle dage året rundt.

Afsnittet ”Generelt” (pkt. 1) gælder for alle abonnementer, dvs. både på den trykte avis, på e-avisen og på en kombination af begge (fysisk avis + e-avis). For abonnementer, der alene giver adgang til den fysiske avis (inkl. adgang til e-avisen) gælder afsnittet ”Fysisk avis” (pkt. 2). For abonnementer på e-avisen gælder afsnittet ”E-avis” (pkt. 3). Har man en kombination af begge, dvs. fysisk avis i tre dage (FLX) gælder afsnittet ”Fysisk avis” (pkt. 2) for de tre dage og afsnittet ”E-avis” (pkt. 3) for de resterende dage, hvor man har adgang til e-avisen.

Pkt. 1 - Generelt:

1a: Abonnementer

Abonnement kan tegnes på en fysisk avis, en e-avis eller en kombination af begge. Læs mere om adgang og særlige vilkår for e-avis under afsnittet ”E-avis”. Du skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement. Ved bestilling bekræfter du, at du er fyldt 18 år.

1b: Løbende abonnement

Alle abonnementer er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftligt eller telefonisk. Se mere under ”Opsigelse” (pkt. 1c). Ved udløb af en abonnements­periode forlænges abonnementet auto­matisk med en ny abonnements­periode, svarende til den, som er indgået i aftalen. Tilbuds- og kampagne­abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. Se gældende priser her

1c: Opsigelse

1c: Opsigelse
Abonnementet kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet er blevet tegnet (uanset, hvornår abonnementet er taget i brug), kan abonnementsaftalen opsiges med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned (jf. Forbrugeraftaleloven kapitel 7 - læs hele loven på www.forbrug.dk). Opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice og abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Kontaktoplysninger findes under afsnittet ”Kontaktoplysninger og support” (pkt. 4). Fra det tidspunkt, hvor abonnementet opsiges stopper levering af fysisk avis og e-avis. Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. periode.

1d: Fortrydelsesret

Jf. forbrugeraftaleloven har du som køber af et abonnement 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvittering på køb, inkl. abonnementsbetingelser. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret skal du give besked om det til vores Kundeservice (pkt. 4) inden udløbet af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som er medsendt din kvittering eller findes her. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret skal du være opmærksom på, at NORDJYSKE Medier ikke tilbagebetaler abonnements­betaling for leverede aviser. Har du tegnet et abonnement på e-avisen gælder fortrydelses­retten ikke. Ved køb af månedsabonnement på e-avisen, refunderes betalingen ikke, ved opsigelse inden udløb af en måned.

1f: Kvittering

Når du tegner et abonnement på NORDJYSKE Stiftstidende, indgår du aftale med NORDJYSKE Medier A/S, som umiddelbart efter dit køb, sender dig en kvittering, enten på mail (e-avis og køb på web) eller et velkomstbrev med post (køb via telefon, mail, brev). Kvittering og velkomstbrev skal du gemme, så du har det når og hvis du får brug for det. Sammen med denne kvittering og velkomstbrev finder du også fortrydelsesformularen.

1g: Persondataloven

Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik som anført i gældende lovgivning. De indhentede oplysninger benyttes i forbindelse med levering af vores produkter og kan eventuelt blive benyttet internt i forbindelse med forbedring af produkterne.

Den dataansvarlige er NORDJYSKE Medier A/S, og du er, som forbruger, altid berettiget til, at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede oplysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes. Kontakt i givet fald Kundeservice (pkt. 4). Se mere om indsamling af Cookies mv. her.

1h: Ophavsret

Alt indhold, både i den fysiske avis og i e-avisen, er eget af NORDJYSKE Medier A/S og er dermed ophavsretsbeskyttet. Abonnementer på NORDJYSKE Stiftstidende er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da NORDJYSKE Medier.

1i: Ændringer

NORDJYSKE Medier kan til enhver tid ændre i de gældende abonnements­betingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter NORDJYSKE Medier sig til, at give besked til abonnenter mindst en måned før ændringerne træder i kraft.

1j: Betalingsbestemmelser

Ved fastsættelse af abonnementsprisen er der taget højde for, at NORDJYSKE Stiftstidende udkommer alle dage året rundt. NORDJYSKE Medier forbeholder sig ret til, at regulere abonnementsprisen på NORDJYSKE Stiftstidende. I givet fald vil prisreguleringen blive annonceret i dagbladet. Vær opmærksom på, at der kan forekomme periodetilpasning af prisen, da abonnementer prisberegnes til den 1. i en måned. Ved tilgang før eller efter den 1. i måneden, udregnes abonnementsbeløbet efter en gennemsnitlig dagspris, der er beregnet på basis af 30 dage i en måned. Der tillægges et faktureringsgebyr på hver betaling på 27,50 kr. Spar både tid og penge ved at tilmelde din betaling 

PBS (Betalings Service). Det kan du gøre via dit penge­institut eller her.

Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 25 kr. Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura. Gældende priser kan til enhver tid findes her eller kan fås ved henvendelse til Kundeservice (pkt. 4).

1k: Betalingsservice

Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalings Service (Nets) og dermed spare faktureringsgebyret på 27,50 kr. Hvis du, som tidligere abonnent, allerede er tilsluttet, fortsætter denne gratis service.

Du finder link til at tilmelde dig PBS-service her men du kan også tilmelde dig via dit pengeinstitut.

1l: Kampagnebetingelser

Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har fået leveret avisen/e-avis inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris.

1m: Klage og mangler

Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice (pkt. 4) og vi henviser samtidig til Forbruger­klagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

Pkt. 2 - Fysisk avis:

2a: Betalingsbestemmelser

Ud over betingelser nævnt i pkt. 1j, gælder også, at levering af aviser, der på grund af vejrforhold eller lignende leveres senere end normalt, ikke godtgøres. Midlertidig af­bestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura.

2c: Leveringsbetingelser

NORDJYSKE Stiftstidende leveres til din bopæl hverdage inden kl. 7.00 samt weekend og helligdage inden kl. 8.00, dog ikke i områder, hvor avisen omdeles af PostDanmark. Aviser med gårdsplads­levering leveres inden kl. 10.00.

For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til Kundeservice senest to hverdage før ændringen træder i kraft. Husk også at have tydeligt navn og husnummer på adressen.

Har du et FLX eller et syv dages abonnement på NORDJYSKE Stiftstidendes trykte udgave, har du også adgang til e-avisen de dage, abonnementet omfatter. FLX abonnenter kan tilkøbe e-avisen de fire dage, hvor deres FLX abonnement ikke dækker.

Skulle avisleveringen, undtagelsesvis svigte, kan du kontakte vores Kundeservice (pkt. 4), der vil udbedre fejlen.

Du kan selv foretage rettelser, reklamationer, ferieflytninger, tjekke forsinkelser og meget andet elektronisk via "Min side" - det er enkelt og ligetil.

Pkt. 3 - E-avis:

3a: Adgang til e-avis/web

For at købe og bruge e-avisen på NORDJYSKE Stiftstidende, skal du have adgang til internettet, da abonnementet benyttes online. Vores e-avis understøttes af fleste browsere og styresystemer. Vi gør opmærksom på, manglende adgang, som skyldes udfald i internetudbyder (nedetider), som skyldes eksterne leverandører, og ligger uden for NORDJYSKE Mediers skyldsområde, ikke godtgøres på abonnementet. Abonnenter, som har fået en væsentlig forringelse i forhold til nedetider, kan i enkelte tilfælde få forlænget adgangen som kompensation for det tabte.

3b: Adgang til e-avis/smartphone/tablet

Læsning af vores e-avis kræver mindst iOS 5.0 for Apple-produkter og skal understøtte mindst Android version 4.1.2.

3c: E-avisabonnement

E-avisabonnementet er personligt og kan ikke overflyttes til andre eller standses i abonnementsperioden. Man har adgang fra tre devices, f.eks. pc, tablet eller smart­phone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avisen. Alle priser på e-avisen er inkl. moms. Gældende priser kan du til en hver tid finde her. NORDJYSKE Medier forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet og NORDJYSKE Medier forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.

3d: Betaling med kreditkort online

Bestiller du et digitalt abonnement (e-avis online) skal du betale med kreditkort. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. På denne måde slipper du for at, indtaste dine kort­oplysninger igen. Tilmelding og brug af ordningen er i sig selv omkostningsfri, NORDJYSKE Medier betaler transaktionsgebyret.

Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via giro eller PBS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice (pkt. 4).

Du er ansvarlig for, at de oplyste konto­oplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Din adgang til produktet vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når du anvender kreditkort, som betaling, vil du modtage en kvittering på den mailadresse, der bliver tilknyttet abonnementet.

3e: Brugers ansvar og forpligtelser

Brugernavn og password er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde og må ikke deles med andre eller distribueres til andre. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger. Som bruger af abonnementsbetaling er du ansvarlig for, at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører trans­aktionen. Disse beløb vil altid fremgå af betalingssiden.

Pkt. 4 - Kundeservice, kontakt­oplysninger og support

NORDJYSKE Stiftstidende, både trykt avis og e-avis, udgives af NORDJYSKE Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, telefon 9935 3535, cvr. 18096641.

Har du brug for, at kontakte Kundeservice, er der åbent på telefon 9935 3434 mandag–torsdag kl. 7-16.30,

fredag kl. 7-15.30, lørdag, søndag og helligdage kl. 8–10.30. Du er også velkommen til at sende dem en mail på abon@nordjyske.dk