Løn og personale

Lise Vendelin Olesen
Personalechef - HR (Aalborg)
Direkte: 9935 3275
lise.vendelin.olesen@nordjyske.dk
Trine Møller Simonsen
Afdelingsleder - Løn og personale
Direkte: 9935 3257
trine.moller.simonsen@nordjyske.dk
Anna-Marie H. Jespersen
Lønassistent - Løn og personale
Direkte: 9935 3271
anna-marie.h.jespersen@nordjyske.dk
Dorthe H. Jensen
HR-Udviklingskonsulent - Løn og personale
Direkte: 9935 3585
hammer@nordjyske.dk
Lisa Grubak Kragh
Lønmedarbejder - Løn og personale
Direkte: 9935 3255
Lisa.Grubak.Kragh@nordjyske.dk