Betingelser og betaling

Generelle betingelser for NORDJYSKE Stiftstidende og NORDJYSKE Plus

Er gældende for levering af fysisk og digital udgave af NORDJYSKE Stiftstidende, en kombination af fysisk avis og digital udgave af NORDJYSKE Stiftstidende (FLX Total) samt artikel- og nyhedsmediet NORDJYSKE Plus

Gældende pr. 1. januar 2018

Produktet:

Nedenstående abonnementsbetingelser er gældende for dagbladet NORDJYSKE Stiftstidende og artikel- og nyhedsmediet NORDJYSKE Plus, som udgives af NORDJYSKE Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, telefon 9935 3535, mail nordjyske@nordjyske.dk, cvr. 18096641 og udkommer alle dage året rundt.
Afsnittet ”Generelt” (pkt. 1) gælder for alle abonnementer, dvs. både på den trykte avis, på e-avisen og på en kombination af begge (fysisk avis + e-avis) og NORDJYSKE PLUS. For abonnementer, der alene giver adgang til den fysiske avis (inkl. adgang til e-avisen) gælder afsnittet ”Fysisk avis” (pkt. 2). For abonnementer på e-avisen og NORDJYSKE Plus gælder afsnittet ”E-avis og NORDJYSKE Plus” (pkt. 3). Har man en kombination af begge, dvs. fysisk avis i tre dage (FLX) gælder afsnittet ”Fysisk avis” (pkt. 2) for de tre dage og afsnittet ”E-avis og NORDJYSKE Plus” (pkt. 3) for de resterende dage, hvor man har adgang til e-avisen.

Pkt. 1 - Generelt:

1a: Abonnementer
Abonnement på NORDJYSKE Stiftstidende kan tegnes på en fysisk avis, en e-avis eller en kombination af begge. Læs mere om adgang og særlige vilkår for e-avis under afsnittet ”E-avis”. Abonnement på NORDJYSKE Plus kan kun tegnes som et online abonnement. Du skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement. Ved bestilling bekræfter du, at du er fyldt 18 år.

1b: Løbende abonnement
Alle abonnementer er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftligt eller telefonisk. Se mere under ”Opsigelse” (pkt. 1c). Ved udløb af en abonnements¬periode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode, svarende til den, som er indgået i aftalen. Tilbuds- og kampagne-abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. På www.nordjyskemedier.dk kan du altid finde gældende priser.

1c: Opsigelse
Abonnementet kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet er blevet tegnet (uanset, hvornår abonnementet er taget i brug), kan abonnementsaftalen opsiges med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned (jf. Forbrugeraftaleloven kapitel 7 - læs hele loven på www.forbrug.dk). Opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice og abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Kontaktoplysninger findes under afsnittet ”Kontaktoplysninger og support” (pkt. 4). Fra det tidspunkt, hvor abonnementet opsiges stopper levering af fysisk avis, e-avis og NORDJYSKE Plus. Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. periode.

1d: Fortrydelsesret
Jf. forbrugeraftaleloven har du som køber af et abonnement 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvittering på køb, inkl. abonnementsbetingelser. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret skal du give besked om det til Kundeservice (pkt. 4) inden udløb af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som er
medsendt din kvittering eller findes på
www.nordjyskemedier.dk. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret skal du være opmærksom på, at NORDJYSKE Medier ikke tilbagebetaler abonnementsbetaling for leverede aviser. Har du tegnet et abonnement på e-avisen eller NORDJYSKE Plus gælder fortrydelsesretten ikke, idet du i bestillings¬øjeblikket har frasagt dig dette (givet samtykke). Ved køb af månedsabonnement på e-avisen, refunderes betalingen ikke, ved opsigelse inden udløb af en måned.

1e: Kvittering
Når du tegner et abonnement på NORDJYSKE Stiftstidende eller NORDJYSKE Plus, indgår du aftale med NORDJYSKE Medier A/S, som umiddelbart efter dit køb, sender dig en kvittering, enten på mail (e-avis og køb på web) eller et velkomstbrev med post (køb via telefon, mail, brev). Kvittering og velkomstbrev skal du gemme, hvis du får brug for det. Sammen med denne kvittering og velkomstbrev finder du også fortrydelsesformularen.

1f: Persondataloven
Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik som anført i gældende lovgivning. De indhentede oplysninger benyttes i forbindelse med levering af vores produkter og kan eventuelt blive benyttet internt i forbindelse med forbedring af produkterne. Den dataansvarlige er NORDJYSKE Medier A/S, og du er, som forbruger, altid berettiget til, at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede oplysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes. Kontakt Kundeservice (pkt. 4). Se mere om indsamling af Cookies mv. under vores Persondatapolitik på www.nordjyskemedier.dk 

1g: Ophavsret
Alt indhold, både i den fysiske avis, i e-avisen og NORDJYSKE Plus, er ejet af NORDJYSKE Medier A/S og er dermed ophavsretsbeskyttet. Abonnementer på NORDJYSKE Stiftstidende og NORDJYSKE Plus er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da NORDJYSKE Medier.

1h: Ændringer
NORDJYSKE Medier kan til enhver tid ændre i de gældende abonnementsbetingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter NORDJYSKE Medier sig til, at give besked til abonnenter mindst en måned før ændringerne træder i kraft. De gældende abonnementsbetingelser vil til enhver tid være at finde på www.nordjyskemedier.dk 

1i: Betalingsbestemmelser
Ved fastsættelse af abonnementsprisen er der taget højde for, at NORDJYSKE Stiftstidende og NORDJYSKE Plus udkommer alle dage året rundt. NORDJYSKE Medier forbeholder sig ret til, at regulere abonnementsprisen på deres produkter. I givet fald vil pris¬reguleringen blive annonceret i dagbladet. Vær opmærksom på, at der kan forekomme periodetilpasning af prisen, da abonnementer prisberegnes til den 1. i en måned. Ved tilgang før eller efter den 1. i måneden, udregnes abonnementsbeløbet efter en gennemsnitlig dagspris, der er beregnet på basis af 30 dage i en måned. Der tillægges et faktureringsgebyr på hver betaling på 30 kr. Spar både tid og penge ved at tilmelde din betaling PBS (Betalings Service). Det kan du gøre via dit pengeinstitut eller her. Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 50 kr. Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura. Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til Kundeservice (pkt. 4). 

1j: Betalingsservice
Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalings Service (Nets) og dermed spare faktureringsgebyret på 30 kr. Hvis du, som tidligere abonnent, allerede er tilsluttet, fortsætter denne gratis service. Link til tilmelding findes her

1k: Kampagnebetingelser
Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har fået leveret avisen, e-avis eller NORDJYSKE Plus inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris.

1l: Klage og mangler
Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice (pkt. 4) og vi henviser samtidig til Forbrugerklagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

Pkt. 2 - Fysisk avis:

2a: Betalingsbestemmelser
Ud over betingelser nævnt i pkt. 1i, gælder også, at levering af aviser, der på grund af vejrforhold eller lignende leveres senere end normalt, ikke godtgøres. Midlertidig afbestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura.

2b: Leveringsbetingelser
NORDJYSKE Stiftstidende leveres til din adresse på hverdage inden kl. 07.00 samt i weekenden og på helligdage inden kl. 08.00. Levering udenfor by sker alle dage inden kl. 10.00. Udenfor NORDJYSKES eget dækningsområde benyttes en ekstern distributør.

For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til Kundeservice senest to hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen.

Har du et FLX eller et syv dages abonnement på NORDJYSKE Stiftstidendes trykte udgave, har du også adgang til e-avisen de dage, abonnementet omfatter. FLX abonnenter kan tilkøbe e-avisen de fire dage, hvor deres FLX abonnement ikke dækker.

Skulle avisleveringen svigte, kan du kontakte Kundeservice (pkt. 4), der vil udbedre fejlen.

Du kan selv foretage rettelser, reklamationer, ferieflytninger, tjekke forsinkelser og meget andet elektronisk på www.nordjyskemedier.dk/tastselv - det er enkelt og ligetil.

Pkt. 3 - E-avis og NORDJYSKE Plus:

3a: Adgang til e-avis/web
For at købe og bruge e-avisen på NORDJYSKE Stiftstidende og NORDJYSKE Plus, skal du have adgang til internettet, da abonnementet benyttes online. De to medier understøttes af de fleste browsere og styresystemer. Vi gør opmærksom på, at manglende adgang, som skyldes udfald i internetudbyder (nedetider), som skyldes eksterne leverandører, og ligger uden for NORDJYSKE Mediers skyldsområde, ikke godtgøres på abonnementet. Abonnenter, som har fået en væsentlig forringelse i forhold til nedetider, kan i enkelte tilfælde få forlænget adgangen som kompensation for det tabte.

3b: Adgang via smartphone/tablet
Læsning af vores e-avis kræver mindst iOS 5.0 for Apple-produkter og skal understøtte mindst Android version 4.1.2.

3c: E-avis og NORDJYSKE PLus
De to abonnementer er personlige og kan ikke overflyttes til andre eller standses i abonnementsperioden. Man har adgang fra tre devices, f.eks. pc, tablet eller smartphone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avis eller NORDJYSKE Plus. Alle priser på er inkl. moms. På www.nordjyskemedier.dk og på www.nordjyskeplus.dk kan du altid se gældende priser. NORDJYSKE Medier forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet og NORDJYSKE Medier forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.

3d: Betaling med kreditkort online
Bestiller du et digitalt abonnement skal du betale med kreditkort. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. 

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. På denne måde slipper du for at, indtaste dine kortoplysninger igen. Tilmelding og brug af ordningen er i sig selv omkostningsfri, NORDJYSKE Medier betaler transaktionsgebyret.

Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via giro eller PBS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice (pkt. 4).

Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Din adgang til produktet vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når du anvender kreditkort, som betaling, vil du modtage en kvittering på den mailadresse, der bliver tilknyttet abonnementet.

3e: Brugers ansvar og forpligtelser
Brugernavn og password er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde og må ikke deles med andre eller distribueres til andre. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger. Som bruger af abonnementsbetaling er du ansvarlig for, at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører transaktionen. Disse beløb vil altid fremgå af betalingssiden.

Pkt. 4 - Kundeservice, kontakt­oplysninger og support:

NORDJYSKE Stiftstidende, både trykt avis og e-avis samt NORDJYSKE Plus, udgives af NORDJYSKE Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, telefon 9935 3535, cvr. 18096641.

Har du brug for, at kontakte Kundeservice, er der åbent på telefon 9935 3434 mandag–torsdag kl. 7-16.30,
fredag kl. 7-15.30, lørdag, søndag og helligdage kl. 8–10.30. Du er også velkommen til at sende en mail på abon@nordjyske.dk