Betingelser og betaling

Handels- og abonnementsbetingelser

Gældende pr. 31. januar 2019

Følgende betingelser er gældende for NORDJYSKE Stiftstidende, NORDJYSKE Stiftstidende e-avis, NORDJYSKE Historiske Avisarkiv og Morsø Folkeblad.

Kontaktoplysninger til Kundeservice finder du nederst i disse betingelser.

1. Abonnement

Alle abonnementer er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftligt eller telefonisk. Ved udløb af en abonnements­periode forlænges abonnementet automatisk med en ny abonnementsperiode, svarende til den, som er indgået i aftalen. Tilbuds- og kampagne-abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. På www.nordjyskemedier.dk kan du altid finde gældende priser. Digitale abonnementer forudsætter oprettelse af en NORDJYSKE profil og du skal være 18 år for at købe et abonnement.

2. Opsigelse
Abonnementer kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra abonnementsstart, kan abonnementsaftalen opsiges med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned - jf. Forbrugeraftaleloven kapitel 7. Opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice og abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. periode.

3. Fortrydelsesret
Jf. forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvittering på køb. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret skal du give besked om det til Kundeservice inden udløb af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som findes på www.nordjyskemedier.dk. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret skal du være opmærksom på, at NORDJYSKE Medier ikke tilbagebetaler abonnementsbetaling for leverede aviser. Har du tegnet et abonnement på e-avisen gælder fortrydelsesretten ikke.

4. Kampagnebetingelser
Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har haft et abonnement inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagne­­ophør fortsætter abonnementet til normalpris.

5. Leveringsbetingelser – Fysisk avis

NORDJYSKE Stiftstidende leveres til din adresse på hverdage inden kl. 07.00 samt i weekenden og på helligdage inden kl. 08.00. Levering udenfor by sker alle dage inden kl. 10.00. Udenfor NORDJYSKES eget dækningsområde benyttes en ekstern distributør.

Morsø Folkeblad leveres til din adresse på hverdage inden kl. 17.00 samt lørdag inden kl. 10.00. Leveringen kan ske senere i områder, hvor avisen omdeles af ekstern distributør.

For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til Kundeservice senest to hverdage før ændringen træder i kraft. Husk, også at have tydeligt navn og husnummer på adressen. Skulle avisleveringen svigte, kan du kontakte Kundeservice, der vil udbedre fejlen.

 6. Betingelser gældende for e-avisen

E-avis-abonnementer er personlige og kan ikke overflyttes til andre eller pauses i abonnementsperioden. Du har adgang fra tre devices, f.eks. pc, tablet eller smart­phone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Vi anbefaler, at seneste softwareopdatering benyttes.  Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avis. Alle priser er inkl. moms. NORDJYSKE Medier forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet og NORDJYSKE Medier forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.

Brugernavn og password er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde og må ikke deles med andre eller distribueres til andre. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger.

Ved køb af månedsabonnement på e-avisen, refunderes betalingen ikke ved opsigelse inden udløb af en måned.

7. Betaling med kreditkort online
Køber du et abonnement online skal du betale med kreditkort. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnements­perioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement. Som køber er du ansvarlig for at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører trans­aktionen. Disse vil altid fremgå af betalingssiden.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via faktura eller PBS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice eller gå ind på Min side og ændre betalingsform.

Du er ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnements­periode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Ved manglende oplysninger om andet betalingskort fremsende en faktura på den udestående abonnementsbetaling. Faktura sendt pr. brev pålægges faktureringsgebyr på 33 kr. Din adgang til produktet vil blive spærret ved manglende betaling.

Ved betaling online hos NORDJYSKE Medier, anvendes ePay ved betaling med kreditkort. Såvel ePay som NORDJYSKE Mediers internethandel er godkendt og certificeret af Nets.

8. Kvittering
Når du køber et abonnement på NORDJYSKE Stiftstidende, Morsø Folkeblad, NORDJYSKE Historiske Avisarkiv eller e-avis, vil du umiddelbart efter dit køb modtage en kvittering, enten på mail eller pr. brev. Kvitteringen indeholder oplysninger om dit abonnement. Gem kvitteringen til evt. senere brug.

9. Behandling af persondata
Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik, som anført i gældende lovgivning og NORDJYSKE Mediers Privatlivspolitik. Den data­ansvarlige er NORDJYSKE Medier A/S, og du er, som forbruger, altid berettiget til, at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede op­lysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes. Se vores Persondatapolitik på www.nordjyske.dk

10. Ophavsret
Alt indhold, er ejet af NORDJYSKE Medier A/S og er dermed ophavsrets­beskyttet. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da NORDJYSKE Medier. Alle abonnementer er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug.

11. Ændringer
NORDJYSKE Medier kan til enhver tid ændre i de gældende abonnements­betingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter NORDJYSKE Medier sig til at give besked til abonnenter mindst en måned før ændringerne træder i kraft. De gældende abonnementsbetingelser vil til enhver tid være at finde på
www.nordjyskemedier.dk

12. Priser
Abonnementsprisen kan blive reguleret, en prisregulering vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode. Pris­reguleringen bliver annonceret i den pågældende avis/medie. Der tages forbehold for trykfejl og tekniske fejl, der måtte have forårsaget forkert prisangivelse. Midlertidig afbestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura. Overskridelse af leveringsfrister for den fysiske avis, som skyldes vejrforhold eller lignende, godtgøres ikke. Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura. Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 50 kr. Gældende priser kan til enhver tid findes på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til Kundeservice.

13. Betalingsservice
Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalings Service (Nets) og dermed spare faktureringsgebyret på 33 kr. NORDJYSKE Medier forbeholder sig retten til at ændre faktureringsgebyret. Hvis du, som tidligere abonnent, allerede er tilmeldt, fortsætter denne gratis service.

14. Klager og mangler
Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice og vi henviser samtidig til Forbrugerklagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

15. Selvbetjening, kundeservice og kontaktoplysninger 

Du kan selv administrere dit abonnement på Min side. Her kan du registrere en adresseændring, en leveringspause, en midlertidig adresseændring eller en reklamation.

Har du brug for at kontakte Kundeservice, kan du ringe på telefonnummer 9935 3434.
Mandag –torsdag kl. 07.00-16.30
Fredag kl. 07.00-15.30
Lørdag, søndag og helligdage kl. 08.00–10.30.

Du er også velkommen til at sende en mail på abon@nordjyske.dk

NORDJYSKE Medier A/S
Langagervej 1
9220 Aalborg Øst
Telefon 9935 3535
CVR 18096641