fonde og legater

Fonde og legater

I NORDJYSKE koncernens regi yder vi økonomisk støtte til studerende og ansatte i form af legater

Aalborg Stiftstidendes Fond

Legatet gives til studerende ved højere læreanstalter i Nordjylland, som i forbindelse med studiet agter at tilbringe en periode fra 3-6 måneder i praktik i udlandet eller studere et semester ved en højere læreanstalt i udlandet. For at få tildelt legatet er det en forudsætning, at studieopholdet i udlandet er meritgivende, at ansøgeren har mindst 2 års studier bag sig og har nordjysk baggrund.

Uddeling af legatmidler finder kun sted en gang årligt. Ansøgningsfristen er 1. april, og tildelte midler uddeles i begyndelsen af maj. Legatmodtagere, som tidligere har modtaget en legatportion, kan ikke søge igen. Ansøgningsskema kan hentes hos NORDJYSKE Medier, Langagervej 1, Postbox 8000, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9935 3535.

Læs mere på Aalborg Stiftstidendes Fonds website.

Eja Packness' Fond

Fonden har til formål at yde hjælp til studierejser, videreuddannelse og andre uddannelsesformål for fastansatte medarbejdere og personer med tilknytning til Aalborg Stiftstidende (NORDJYSKE Holding A/S) og virksomheder tilknyttet dertil.

Midler skal fortrinsvis ydes til personer, som har vist interesse for deres arbejde i virksomhederne, hvormed de har medvirket til disses trivsel og fremgang. Ansøgning senest den 1. februar til direktionssekretariatet, NORDJYSKE Stiftstidende, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9935 3535. Midler uddeles en gang årligt.

Familielegat

Legatet skal anvendes til studiehjælp eller rejser i udlandet til børn efter afdøde eller deres børn. Desuden kan legatet søges til hjælp i tilfælde af sygdom, sygehusophold eller rekreationsophold.

Legatet kan søges af efterkommere efter guldsmed P.C. Christensen og hustru, fru Hanne Christensen, født Schiøttz, og efter fuldmægtig, cand.jur. Ludvig Krabbe og hustru Anna Krabbe, født Herskind. Legatet kan også søges af enker, der nedstammer fra ovennævnte personer eller enkers børn til uddannelse indtil disses 21. år.

Ansøgningsfrist 1. februar. Der skal udarbejdes en skriftlig ansøgning til direktionssekretariatet, Familielegatet, NORDJYSKE Stiftstidende, Postbox 8000, 9220 Aalborg Ø.

Mindelegat

Legatet kan søges af journalister, funktionærer og arbejdere, deres børn og enker. Ovennævnte skal have været tilknyttet Aalborg Stiftstidende med dertil hørende virksomheder. Legatet anvendes til studie eller rejser, der kan have interesse for virksomheden, det være sig i Danmark eller i udlandet.

Legatet kan også benyttes som et enkelt beløb til hjælp for enker efter journalister, funktionærer og arbejdere, der var beskæftiget i en af virksomhederne. Ligeledes til studiehjælp til børn af journalister, funktionærer og arbejdere, der ved deres død var beskæftiget i en af virksomhederne. Ansøger skal have været ansat i minimum 3 år og fortsat være det. Legatet kan uddeles flere i træk efter fornyet ansøgning. Skriftlig ansøgning sendes inden den 1. februar til Mindelegatet, Nordjyske Stiftstidende, Postbox 8000, 9220 Aalborg Øst, tlf. 9935 3535.