Samfundsansvar 2016

Vi ønsker at spille en aktiv rolle i forhold til at forbedre samfundsmæssige, sociale og klima-/miljømæssige forhold

Selskaberne i NORDJYSKE koncernen har stadig - 250 år efter at virksomheden blev stiftet - som mission at nytte og fornøje. Koncernen vil være det naturlige valg, når nordjyderne efterspørger informationer, oplevelser, underholdning og kommunikationsløsninger.

Vores mission i sig selv tegner en samfundsmæssig forpligtelse og aktiviteterne spiller en rolle i samfundets udvikling. Hvor der er en naturlig sammenhæng med vores forretninger, ønsker vi derfor at spille en aktiv rolle i forhold til at forbedre samfundsmæssige, sociale og klima-/miljømæssige forhold.

Vi ser CSR som en måde, hvorpå vi kan styrke koncernens konkurrenceevne og indtjening. Dermed fokuserer vi på forretningsdrevet samfundsansvar, og vi fokuserer vores indsats på de områder, der passer ind i vores strategi, værdier, udfordringer og markedsrelationer.

CSR-indsatsen skal både skabe værdi for samfundet og selskaberne i NORDJYSKE koncernen.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a (åbner som pdf)

Redegørelsen for NORDJYSKE Mediers samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i NORDJYSKE Mediers årsrapport for 2016. Redegørelsen dækker perioden 01.01.2016-31.12.2016.

NORDJYSKE Medier Code of Conduct (åbner som pdf)

NORDJYSKE Medier ligestillingspolitik (åbner som pdf)

NORDJYSKE Medier personalepolitik (åbner som pdf)