Samfundsansvar 2017

Vi ønsker at spille en aktiv rolle i forhold til at forbedre samfundsmæssige, sociale og klima-/miljømæssige forhold

Selskaberne i NORDJYSKE Medier koncernen har stadig, 250 år efter at virksomheden blev stiftet, som overordnet mål at nytte og fornøje. Konkret er missionen at skabe nærkontakt mellem mennesker i en stadig mere digitaliseret verden.

Visionen er at udvikle fremtidens medievirksomhed, som gør det muligt at forstå verden på en brugbar og meningsfuld måde og navigere i strømmen af informationer, oplevelser og muligheder.

NORDJYSKE Mediers mission er udtryk for en samfundsmæssig forpligtelse, og aktiviteterne spiller en rolle i samfundets udvikling. Hvor der er en naturlig sammenhæng med NORDJYSKE Mediers forretninger, ønsker vi derfor at spille en aktiv rolle i forhold til at forbedre samfundsmæssige, sociale og klima-/miljømæssige forhold. 

Vi ser CSR som en måde, hvorpå vi kan styrke koncernens konkurrenceevne og indtjening. Dermed fokuserer vi på forretningsdrevet samfundsansvar, og vi fokuserer vores indsats på de områder, der passer ind i vores strategi, værdier, udfordringer og markedsrelationer. CSR-indsatsen skal både skabe værdi for samfundet og selskaberne i NORDJYSKE Medier.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a (åbner som pdf)

Redegørelsen for NORDJYSKE Mediers samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i NORDJYSKE Mediers årsrapport for 2017. Redegørelsen dækker perioden 01.01.2017-31.12.2017.

NORDJYSKE Medier Code of Conduct (åbner som pdf)

NORDJYSKE Medier ligestillingspolitik (åbner som pdf)

NORDJYSKE Medier personalepolitik (åbner som pdf)