Samfundsansvar 2019

Vi ønsker at spille en aktiv rolle i forhold til at forbedre samfundsmæssige, sociale og klima-/miljømæssige forhold

Selskaberne i NORDJYSKE Medier koncernen har stadig som overordnet mål at nytte og fornøje. Konkret er missionen at skabe viden og fællesskaber mellem mennesker. Vi oplyser, engagerer og inspirerer. Vi er nordjydernes mediehus, der skaber stolthed og sætter Nordjylland på landkortet.

Visionen er, at vi vil være Danmarks bedste og mest innovative mediehus med et sundt økonomisk fundament. Vi sætter nordjyderne i stand til navigere i samfund og eget liv. Vi vil informere, inspirere og underholde vore kunder på relevante platforme til både private og erhvervskunder. Vi sørger for perspektiv og er tæt på nordjydernes liv. Vi er tæt på det samfund de færdes i, og det, de beskæftiger sig med.Visionen er at udvikle fremtidens medievirksomhed, som gør det muligt at forstå verden på en brugbar og meningsfuld måde og navigere i strømmen af informationer, oplevelser og muligheder.

NORDJYSKE Mediers mission er udtryk for en samfundsmæssig forpligtelse, og aktiviteterne spiller en rolle i samfundets udvikling. Hvor der er en naturlig sammenhæng med NORDJYSKE Mediers forretninger, ønsker vi derfor at spille en aktiv rolle i forhold til at forbedre samfundsmæssige, sociale og klima-/miljømæssige forhold.

Vi ser CSR som en måde, hvorpå vi kan styrke koncernens konkurrenceevne og indtjening. Dermed fokuserer vi på forretningsdrevet samfundsansvar, og vi fokuserer vores indsats på de områder, der passer ind i vores strategi, værdier, udfordringer og markedsrelationer. CSR-indsatsen skal både skabe værdi for samfundet og selskaberne i NORDJYSKE Medier.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a.

Redegørelsen for NORDJYSKE Mediers samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i NORDJYSKE Mediers årsrapport for 2019. Redegørelsen dækker perioden 01.01.2019-31.12.2019.