vi vil nytte og fornøje

Vi vil nytte og fornøje

NORDJYSKE Medier er resultatet af en idé, en drøm, en vision, der er næret af nordjyske ildsjæle, som siden 1767 har ønsket at nytte og fornøje

Mission - Hvad er vi til for?

Vi skaber nærkontakt mellem mennesker i en stadig mere digitaliseret verden.

Vision - Hvor vil vi gerne hen?

Vi vil udvikle fremtidens medievirksomhed, som gør det muligt at forstå verden på en brugbar og meningsfuld måde og navigere i strømmen af informationer, oplevelser og muligheder.

Vi vil skabe værdi gennem formidling af indhold og markedspladser af høj kvalitet. Derfor er vi tæt på folks liv, det samfund de færdes i og det, de beskæftiger sig med.

Strategi - Hvordan vil vi leve op til visionen?

NORDJYSKE Medier bygger sin virksomhed på at være markedsleder på tre områder: Lokale medier i Nordjylland, nichemedier i Danmark og erhvervsmedier i Skandinavien. Med et publicistisk udgangspunkt vil vi skabe værdi i samspil med kunderne på alle relevante platforme.

Vi skal kende vores kunder ved hjælp af indsigt, behovsforståelse og databerigelse, så vi leverer indhold og ydelser, der er målrettede og relevante for den enkelte.

  • I Nordjylland fokuserer vi på digital udvikling, så vi med vores trykte, elektroniske og digitale medier sikrer en høj udbredelse og en stærk position som afsæt for en langsigtet, bæredygtig medievirksomhed.
  • I Skandinavien fokuserer vi på vækst i et virksomhedsrettet B2B-spor gennem ekspansion og konsolidering af specialmedier.

Værdier

Modige

Vi hylder initiativet, lærer af vores fejl og drives af en naturlig trang til at skabe og dele viden til fordel for vores kunder. Vi tænker konstruktivt og ser udvikling og ændringer som muligheder i stedet for forhindringer.

Ordentlige

Vi sætter en ære i at være kendte for at være ordentlige overfor kunder, samarbejdspartnere, samfundet og hinanden. Vi ved, at sammen er vi stærkere end hver for sig, og vi er bevidste om den tillid, der vises os og det ansvar, der hviler på os.

Passionerede

Vi brænder for at formidle verden omkring os til gavn for samfundet og kommende generationer. Vores passion er dét, der definerer nutiden og inspirerer fremtiden.

Åbne

Vi inddrager omverdenen i vores arbejde, og vi inviterer til brugerinvolvering og medskabelse. Vi er lyttende, tolerante og inkluderende overfor alle kulturer og fællesskaber, og forstår at resultater skabes gennem inspirerende samarbejder.