digital strategi

Digital strategi

Vi udarbejder et oplæg til en digital strategi, som giver dig overblik over og struktur på alle dine digitale aktiviteter - både nuværende og fremtidige.

Marketing anno 2018 involverer digitale marketingaktiviteter – som annoncør har du reelt ikke noget valg, hvis du ønsker at være konkurrencedygtig!

Digital strategiplanlægning er hensigtsmæssigt for dig som annoncør, hvis du ønsker at skabe et overblik over dine samlede digitale marketingaktiviteter. Samtidigt sikrer den, at de digitale marketingaktiviteter er forenelige med din eksisterende virksomheds- og markedsføringsplan.

Den digitale strategiplan kommer blandt andet omkring følgende områder:

  • Situationsanalyse / Hvor er du lige nu?
  • Mål / Hvor vil du gerne hen?
  • Strategi / Hvordan kommer du derhen?
  • Taktik / Hvilke digitale værktøjer er hensigtsmæssige at inddrage?
  • Action / Hvem gør hvad og hvornår?
  • Kontrol / Hvordan måler du på din performance?

Ovenstående digitale strategiplan er indholdsmæssigt sammensat ud fra et omfattende kundeerfaringsgrundlag samt internationalt anerkendt og anvendt marketingsteori.

SOSU Nord

Læs mere om hvordan NORDJYSKE Medier har hjulpet SOSU Nord strategisk inden for digital markedsføring.

læs mere

Nordjyskes digitale strategiplan har givet SOSU Nord et overblik over, hvor vi med fordel kan gøre en indsats for at optimere. En analyse af hvor vi er, koblet med hvor vi gerne vil hen, og en anbefaling til hvor vi bør satse - need to have overfor nice to have. Vi har især fået fokus på SEO-delen, og hvor stor en rolle den spiller. Samtidig har samarbejdet med Nordjyske Medier givet os et godt afsæt til at komme i gang med Facebook.
Jette Morratz Christensen, PR- og kommunikationsmedarbejder, SOSU Nord

Kontakt

Andreas Wewer Madsen
Digital Salgschef
Direkte: 2779 3548
*
*