Få styr på dine kampagner

Det er ikke ligegyldigt, hvornår du vælger at annoncere og iværksætte kampager. Brug os til at finde den ideelle køreplan og det rette mediemix til din kampagne. Dermed får du det maksimale ud af dit marketingbudget. Ved at benytte forskellige medier i samspil med hinanden til netop din målgruppe, opnår du mere kvalitet for dine reklamekroner. 

Fordele ved at anvende flere mediegruppper

  • Opnå synergieffekt (virkningen forstærkes, flere sanser påvirkes)
  • Nettodækningen øges
  • Frekvens og bruttodækning øges
  • Forlæng levetiden af budskabet (glemselskurven)
  • Undgå wear out (negativ påvirkning)
  • Udnyt mediagruppernes kommunikative egenskaber

Ordforklaring

Nettodækning = Andele af målgruppen, der er eksponeret mindst en gang.

Bruttodækning = Samlet antal eksponeringer for en mediakombination ( nettodækning x frekvens).

Frekvens = Antal gange en person i målgruppen har set reklamen eller været i kontakt med mediet.